projekty europejskie komputer Sucha Beskidzka Wadowice Oświęcim kursy rozwijanie kompetencji poczucie własnej wartości Olkusz szkolenia Chrzanów powiat chrzanowski powiat olkuski powiat oświęcimski powiat wadowicki Brzeszcze Chełmek Kęty Osiek Polanka Wielka Przeciszów Zator Andrychów Brzeźnica Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona Mucharz Spytkowice Stryszów Tomice Wieprz Alwernia Brzeźnica Libiąż Trzebinia Bukowno Bolesław Klucze Trzyciąż Wolbrom
Sprawni w pracy Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu

Sprawni w pracy

Cel główny projektu:
  • Podniesienie zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych pochodzących z powiatów chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego przez wyposażenie ich w umiejętności i/lub kwalifikacje ułatwiające im integrację społeczno-zawodową;
Cele szczegółowe:
  • Podniesienie świadomości osób w zakresie wyznaczania ścieżki zawodowej dzięki poradnictwu indywidualnemu i grupowemu;
  • Dostosowanie kwalifikacji zawodowych osób z powiatów.objętych wsparciem do potrzeb lokalnego rynku pracy;
  • Zdobycie doświadczenia zawodowego przez odbycie staży;
  • Zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia przez udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy i pośrednictwa pracy.
2010 - 2023 © Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu | design: Wdesk drukuj góra
Biuro projektu: