Sprawni w pracy Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu

postępowania konkurencyjne

Zgodnie z zawartą z instytucją wdrażającą umową Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu dokonuje wszystkich wydatków w ramach realizowanych projektów zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami.

W przypadku zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. złotych netto Społeczna Szkoła Zarządzani i Handlu dokonuje rozeznania rynku w celu potwierdzenia jego ceny rynkowej, zgodnie z obowiązującymi "Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

W przypadku zamówień przekraczających równowartość kwoty 14.000 € netto wymaga zastosowania tzw. zasada konkurencyjności.

Zapraszamy do składania ofert.
2010 - 2024 © Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu | design: Wdesk drukuj góra
Biuro projektu: